Câu hỏi thường gặp

faq
Sản phẩm nào chúng tôi có thể cung cấp cho bạn?

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tấm PP corflute, tấm PP coroplast, hộp nhựa, bảng hiệu sân bãi.Vật liệu xây dựng.Chúng tôi cũng chấp nhận các sản phẩm quan hệ tùy chỉnh.

Làm thế nào để lấy mẫu?

Gửi cho chúng tôi mẫu yêu cầu qua email, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết mẫu.

Bao lâu cho thời gian đặt hàng?

Thời gian đặt hàng của chúng tôi là 7-10 ngày.

Bao lâu để lấy mẫu?

Chúng tôi cần khoảng 5 ngày để tùy chỉnh mẫu, thể hiện sẽ mất một tuần, vì vậy bạn có thể nhận được nó với 15 ngày.